fbpx

Ambulant

Sinds 2017 heeft DTZ een raamovereenkomst met de gemeente Apeldoorn die ons in de gelegenheid stelt om ook wanneer iemand weer een woning heeft gevonden te kunnen ondersteunen bij het wonen. Soms langdurig, soms voor korte duur en soms dragen we daar waar mogelijk over aan andere collega organisaties. Ook kan het voorkomen dat er preventief woonbegeleiding ingezet wordt om dakloosheid te voorkomen.

Housing First

Voor wie? Mensen die voor Housing First in aanmerking kunnen komen zijn bekend met meervoudige problemen. Vaak gaat het om psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. Deze mensen krijgen een woning aangeboden met intensieve ambulante begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden. De begeleiding richt zich op krachtwerk en het vergroten van zelfredzaamheid. Contact buiten kantoortijd is vaak mogelijk.
Housing First kan ook hulp bieden aan mensen die door hun gedragsproblemen maar korte tijd in een instelling kunnen wonen of niet goed passen in een (doorstroom) voorziening en hierdoor grote kans lopen om uit te vallen.
We gaan enkele malen per week thuis op bezoek bij de cliënt thuis. Samen nemen we alle leefgebieden onder de loep, zoals de administratie, psychische en/of verslavings- problemen, structuur in de dag, en orde in het huishouden. We stellen samen met de cliënt doelen op en gaan we aan de slag. Wanneer een doel behaald is dan vieren we dat. Soms kan het zijn dat er externe organisaties betrokken gaan worden. Denk dan aan bijvoorbeeld grote schulden of ernstige verslaving of psychiatrie.

Voorwaarden De cliënt is gemotiveerd, veroorzaakt geen overlast in de buurt waar hij komt te wonen, de huur wordt betaald, de cliënt accepteert schuldhulpverlening of inkomensbeheer daar waar nodig en de cliënt accepteert begeleiding conform de gesloten overeenkomsten. Deze overeenkomst is veelal gekoppeld aan de huur van de woning.