fbpx

Wat is Housing First?

Housing First is een zeer succesvol model (succespercentage van stabiel wonen > 80%), afkomstig uit de VS. Het is een vorm van wonen met ambulante, intensieve begeleiding en bedoeld voor dakloze mensen met meervoudige problemen, waarbij de toewijzing van een woning de start is van een traject waarbij zelfstandig wonen het doel is.

Wie komt in aanmerking?

Mensen die voor Housing First in aanmerking kunnen komen zijn bekend met meervoudige problemen. Vaak gaat het om psychiatrische stoornissen in combinatie met verslaving. De klant hoeft niet gediagnosticeerd te zijn bij aanvang van de huurperiode. Deze mensen krijgen een woning aangeboden met intensieve ambulante begeleiding en ondersteuning op alle leefgebieden. De begeleiding richt zich op krachtwerk en het vergroten van zelfredzaamheid. Contact buiten kantoortijd is vaak mogelijk.
Housing First kan ook hulp bieden aan mensen die door hun gedragsproblemen maar korte tijd in een instelling kunnen wonen of niet goed passen in een (doorstroom) voorziening en hierdoor grote kans lopen om uit te vallen. 
We gaan enkele malen per week thuis op bezoek bij de cliënt thuis. Samen nemen we alle leefgebieden onder de loep, zoals de administratie, psychische en/of verslavings- problemen, structuur in de dag, en orde in het huishouden. We stellen samen met de cliënt doelen op en gaan we aan de slag. Wanneer een doel behaald is dan vieren we dat. Soms kan het zijn dat er externe organisaties betrokken gaan worden. Denk dan aan bijvoorbeeld grote schulden of ernstige verslaving of psychiatrie.

Voorwaarden

De cliënt is gemotiveerd, veroorzaakt geen overlast in de buurt waar hij komt te wonen, de huur wordt betaald, de cliënt accepteert schuldhulpverlening of inkomensbeheer daar waar nodig en de cliënt accepteert begeleiding conform de gesloten overeenkomsten. Deze overeenkomst is veelal gekoppeld aan de huur van de woning.

Wat is het verschil tussen Housing First en andere vormen van maatschappelijke huisvesting?

Het verschil is dat bij Housing First mensen direct van de straat een woning krijgen, met daarbij (in het begin) veel begeleiding. Kandidaten komen voor een woning van Housing First in aanmerking als zij de medewerkers van Housing First wekelijks voor een huisbezoek tot hun woning toelaten en als zij een huur- en betalingsovereenkomst afsluiten, in combinatie met budgetteren. Dat zijn de enige twee voorwaarden. Klanten hebben niet de verplichting om inkomensgegevens aan te leveren. Nadat zij de woning toegewezen krijgen, wordt langzaam toegewerkt naar een plan om te re-integreren in de maatschappij.

Hoe kom je in aanmerking voor Housing First

Je kunt je niet aanmelden voor Housing First. Je kunt het niet verdienen. DTZ kiest zelf welke cliënten wij geschikt achten voor Housing First en wij verzorgen zelf de aanmelding.

Achtergrondinformatie

Vanuit Dak- en ThuislozenZorg Menorah, Stimenz, Egidius RK Diaconie, Citypastoraat De Herberg, Leger des Heils en PKN Diaconie is begin 2016 een brief geschreven aan de gemeente waarin is aangegeven al enkele jaren geconfronteerd te worden met een gebrek aan opvangmogelijkheden en te willen meewerken aan een pilot Housing First. Met de samenwerkende organisaties is een pilot gedraaid en zijn er verschillende cliënten succesvol begeleid door het Housing First team.
In 2018 is het project geëvalueerd en succesvol gebleken. Wel was de werkgroep het er unaniem over eens dat het goed zou zijn dat 1 partij de leiding zou hebben over het project. Dit is door stemming unaniem toebedeeld aan Riwis Zorg & Welzijn. Vanuit DTZ zijn we uiteraard nog altijd actief betrokken en leveren we ook begeleiders aan het Housing First team. Zo blijft het een gezamenlijk gedragen project.