fbpx

De Apeldoornse dak- en thuislozen, een taak van ons allemaal.

Wie barmhartig is voor een arme leent aan de HEER, die zal hem zijn weldaad vergoeden (Spr. 19:17)

Dankbaar kijken we terug naar een enorme hoeveelheid werk die door vele tientallen vrijwilligers vanuit de kerken is verzet. In 2013 bestond het werk van de interkerkelijke stichting Dak- en Thuislozen Zorg Menorah alweer tien jaar. Naast dankbaarheid ook een moment om stil te staan bij het feit dat het eigenlijk triest is dat dit werk nog steeds nodig is.

Als kerken zijn we verschillend, maar als Christenen in Apeldoorn kunnen we laten zien dat we samen bewogen zijn met het lot van de dak-en thuislozen. Vele kerken in Apeldoorn dragen al mee aan DTZ.

We willen u als kerk in Apeldoorn vragen om structureel financieel bij te dragen aan het dak- en thuislozenwerk in onze stad. Dit kan bijvoorbeeld met een vast bedrag of het toezeggen van collectes. De bewustwording van de lokale nood bij kerkbezoekers wordt hiermee ook vergroot. We zijn tevens graag bereid naar u toe te komen om iets van ons werk te vertellen en uw vragen te beantwoorden.