fbpx

De Interkerkelijke stichting Dak- en Thuislozen Zorg Menorah staat sinds 2009 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer #08212077. Wij zijn ANBI-erkend, wat inhoud dat wij de overheid (Belastingdienst) zijn aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling. We hebben een interkerkelijk bestuur, waarbij de Evangelische Zendingsgemeente Menorah als oprichtende partij ondersteuning biedt, o.a. door zitting te nemen in de raad van toezicht. Verder bestaat de organisatie voornamelijk uit vrijwilligers, m.u.v. de outreachend medewerker. Voor administratieve zaken is in 2011 een administrateur op vrijwillige basis aangetrokken.

Bestuur

Momenteel bestaat het bestuur uit vier personen:

Aad Vermeulen (voorzitter)
Hans Arends (penningmeester) 
Karinka v/d Kraan (secretaris)
Ger van Winkoop (lid)

Beloningsbeleid

De Stichting werkt voornamelijk met vrijwilligers. De bestuurders en vrijwillige medewerkers van de stichting ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding. Eventuele onkosten worden wel vergoed. De Stichting heeft een betaalde medewerkers in dienst. Deze wordt bekostigd via een gemeentelijke subsidie en ontvangt een salaris conform de van toepassing zijnde functieregeling en salarisschalen, waarbij deze gebaseerd zijn op vergelijkbare functies bij andere stichtingen in dit werkveld en de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening.