fbpx

PRIVACYVERKLARING

Stichting Dak- en ThuislozenZorg Menorah

Inleiding

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze medewerkers, vrijwilligers én hulpvragers goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring kunt hiermee terecht bij onze coördinator. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@dakloosapeldoorn.nl of telefonisch contact opnemen met ons kantoor: 055-5762635

Algemeen

In dit privacy en cookie statement (hierna privacyverklaring genoemd) informeert de Stichting Dak- en ThuislozenZorg Menorah u over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, voor welke doeleinden, wat uw rechten zijn (als wij persoonsgegevens van u verwerken) en andere informatie die te maken heeft met hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de stichting, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als medewerker, vrijwilliger, donateur, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van de stichting (dakloosapeldoorn.nl en ffwonen.nl). Wat zijn persoonsgegevens? Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over een natuurlijke persoon zeggen. Bijvoorbeeld naam, e-mailadres, geboortedatum, foto’s e.d. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar een natuurlijke persoon herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens.

Dak- en ThuislozenZorg Menorah hecht zeer aan het op een juiste en zorgvuldige wijze van verzamelen en verwerken van persoonsgegevens van hulpvragers, medewerkers, vrijwilligers, donateurs, nieuwsbriefontvangers en overige geïnteresseerden. De stichting verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens. Met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De stichting is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Wilt u hierover contact opnemen met de stichting, gebruik dan de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Leeswijzer privacyverklaring
Om het overzichtelijk te houden is deze privacyverklaring opgedeeld in twee delen onderdelen. Vanwege het verschil in de aard en gevoeligheid van gegevens maken wij onderscheid tussen de gegevens van medewerkers, vrijwilligers en donateurs, én dat van cliënten/hulpvragers (hier kunnen bijvoorbeeld ook medische gegevens in zijn verwerkt). Hieronder vindt u onze privacyverklaringen:

Privacyverklaring cliënten 0.5
Privacyverklaring overige relaties 0.3