fbpx

Afgelopen maanden is er onder de gasten van DTZ op de woensdag en zondagavond een onderzoek gedaan door Laura, momenteel stagiaire bij DTZ. Het doel hiervan was om de behoefte van de groep te bevragen en zo een advies vast te kunnen stellen. Doormiddel van enquêtes is er gevraagd wat de behoefte is vanuit de groep, wat men van de vrijwilligers vindt, het eten, de sfeer en wat wij eventueel kunnen verbeteren tijdens deze avonden.

Mensen zijn blij met het werk wat wij doen, het eten en de gezelligheid die er is op deze avonden.

“Het gaat om nabijheid en aandacht, het serieus nemen van de ander, ook in zijn onbegrijpelijke gedrag, om radicale aansluiting en leefwereldgerichtheid, om zorgzaamheid in de volle zin van het woord. Presentie raast niet voort, maar steunt op een zekere rust en trouw, ze biedt een aanspreekbare en benaderbare helper en wendt zich bewust tot de kwetsbaarsten.”

Tevredenheidsonderzoek