fbpx

Sinds 2017 heeft DTZ een raamovereenkomst met de gemeente Apeldoorn die ons in de gelegenheid stelt om ook wanneer iemand weer een woning heeft gevonden te kunnen ondersteunen bij het wonen. Soms langdurig, soms voor korte duur.

Ook kan het voorkomen dat er preventief woonbegeleiding ingezet wordt om dakloosheid te voorkomen. Dit kan zowel vanuit de klant ingezet worden als dat woningbouwcoöperaties hierin een bemiddelende rol spelen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor woonbegeleiding van DTZ?

  • U bent dakloos geweest, wilt uw leven weer oppakken maar weet niet hoe?
  • U heeft hulp nodig bij praktische zaken bijvoorbeeld het invullen van papieren of het ondersteunen in gesprekken met artsen, budgetbeheer, uw werkgever, de gemeente of andere instanties?
  • Heeft u een huurachterstand en kunt  niet meer rondkomen van uw inkomen?
  • Heeft u post gehad dat u uit uw woning gezet gaat worden?
  • Bent u door alle problemen de regie kwijt over uw leven?

Ons ambulante team biedt ondersteuning bij alle onderwerpen die aan het licht komen bij het wonen en het voorkomen van opnieuw dakloos worden. Wij nemen u in het begin aan de hand mee in het oppakken van uw leven met als doel dat u uiteindelijk zelf weer in staat bent de regie over uw eigen leven te voeren.

Wanneer stopt de woonbegeleiding?

Het uiteindelijke doel is dat u weer in staat bent uw eigen leven te leiden. Wij helpen u om dit te verwezenlijken en ervoor te zorgen dat u niet opnieuw dakloos wordt. Soms blijkt dat iemand langdurige ondersteuning nodig heeft. Samen met u zoeken we dan naar een vervolg.